2012/09/23

Portrait Made of Thousands of Fingerprints

Chuck Close гэгч нөхөр өөрийн эмээгийнхээ хөрөг зургийг өөрийн хэдэн зуун мянган хурууныхаа хээгээр зурж. Бас л авъяас юм аа…