2020/04/08

Дөнгөж төрсөн эмэгтэйд яагаад солионы хэд хэдэн цагаан хэрэглэл хэрэгтэй байдаг вэ?

Шавхрага. Дөнгөж төрсний дараа үтрээнээс цусархаг зүйл гарахыг шавхрага гэдэг бөгөөд энэ нь цус болон умайн дотор ханын гуужсан эдээс бүтдэг байна. Ингэснээр сав агшиж хэвлий […]