2009/07/27

Stolen from Mongolia for Sex !!!

2009 оны 7 сарын 22ний өдөр Глобал Пост сэтгүүлийн Азийн хэсэгт Монгол улсын тухай материал хэвлэгджээ. Эх орныхоо тухай гадаадын сонин хэвлэлд юу хэмээн бичсэнийг шүүрдэн […]