2012/10/07

Эртний Ромоо гэж…

Орчин үед янхандалт, биен үнэлэх үзэгдлийг нийтээрээ ихэд шүүмжилдэг. Гэхдээ энэ үзэгдэл ил, далд хэлбэрээр дэлхийн ихэнх улсад байгаа. Эрэлт байгаа цагт нийлүүлэлт байдаг нь зах […]