2017/04/19

Эрэгтэйчүүдийн үргүйдлийн шалтгаан

Үргүйдэл гэдэг нь Дэлхийн Эрүүл Мэндийн байгууллагын тодорхойлсноор хосууд байнгын бэлгийн харьцаатай жирэмсэнээс хамгаалах ямар нэгэн арга хэрэглээгүй үед нэг жилийн хугацаанд жирэмсэн болоогүй тохиолдлыг хэлдэг […]
2015/11/26

Эрэгтэйчүүдийн үргүйдэл

Эр хүн болгон амьдралдаа орон гэрээ барих, мод суулгах, хүүхэд төрүүлэх гэсэн гурван зүйлийн заавал хийх ёстой гэж ярилцдаг. Үүнээс хүүхэд төрүүлж чадахгүй байх нь хамгийн […]