2012/07/19

Эстроген

Эстроген – энэ бол эмэгтэй гормон эр хүнд байхыг хэлдэг. Энэ нь эрэгтэйг эмэгтэй хүн болгох чадалтай. Энэ залуу үүнийг хэрэглэхээс өмнө энгийн л нэг байсан.