2019/07/09

Хамгийн царай муутай ямаанууд

Энэ үүлдрийг Дамаск ямаа гэх бөгөөд нутгийнхан “шами” гэдэг. Тун эрэмдэг төрх байдалтай хэдий ч тусгайлан үржүүлдэг болохоор сайн ямаа, ялангуяа ухна 60 мянган доллар хүрдэг […]