2014/06/27

Аль нь илүү үр дүнтэй байдаг бол?

Сайн байцгаануу. Та бүхнээс нэг зөвлөгөө авах гэсэн юм. Би одоо 30 настай 3 хүүхэдтэй. Одоо үтрээ маань сунасан нь мэдэгдээд байна. Би оюулахаар шийдээд байсан […]