2010/12/30

Зохиомлоор үр тогтоох аргын тухай

Зохиомлоор үр тогтоох арга нь үр шилжүүлэн суулгах аргаас харьцангуй энгийн бөгөөд үрийн суваг нь нээлттэй өөрөөр хэлвэл эмэгтэйчүүдийн саванд эр бэлгийн эсийг шахах замаар үр […]