2009/03/12

Үр хөндөж мөнгө олдог далд бизнес өргөжсөөр

– ЗҮҮНИЙ ҮЗҮҮР ДЭЭР ТОГТОХ ХОВОР ХУВЬ ЗАВШААНЫГ АТГАСАН ҮРСИЙГ ХӨНӨӨХ НЬ УУЧЛАШГүЙ НҮГЭЛ – Үр хөндөх зөвшөөрөлтэй 10 гаруй эмнэлэг бий Нийслэлд үйл ажиллагаа явуулдаг […]