2014/09/15

Үсний засалт 80 lvl

Хамгийн этгээд болон хамгийн гаж үсний засалтууд. Үс сайхан бол зүс сайхан гэж үнэн юм даа 😀