2017/12/15

Нөхрийн тэмдэглэлийн дэвтэр

Тэр жижигхэн дэвтэрт сараачсан үгс сэтгэлийг минь тэгж хөмөрнө гэж би санаагүй юм даа. Тэр тэмдэглэл хөтөлдөг байсныг би мэдээгүй юм. Тэр нэгэн өдөр хүртэл. Одоогоос долоон жилийн […]