2009/05/13

Гадаадын иргэдтэй гэр бүл бологсдын салалт ихэсчээ

Гадаадын иргэдтэй гэр бүлээ батлуулж буй гэрлэгсдийн тоо өсөхийн зэрэгцээ гэр бүлээ цуцлуулсан гэрлэгсдийн тоо мөн нэмэгдсэн нь сүүлийн үеийн судалгаанаас ажиглагдаж байна. Тухайлбал, гадаадын иргэнтэй […]