2009/04/14

Охид хөвгүүд яагаад бэлгийн харьцаанд эрт ордог вэ?

АНУ-ын судлаач эрдэмтэд өөрийн орны ерөнхий боловсролын сургуулийн15-17 насны охид хөвгүүдийн дунд бэлгийн харьцааны талаар санал асуулга явуулжээ.  Энэхүү санал асуулга нь “Чамайг гэр бүлээс өмнөх […]