2011/04/07

Анхны хайр…

1 жил 6 сар 6 хоног. Тиймээ түүнээс салснаас хойш 552 хоног єнгєрчээ. Анхны хайр минь байсан болоод ч тэрүү мартах гээд хичээх тусам улам л […]