2013/04/27

Нөхрөөсөө салдаг юу билүү?

Би нэг чухал шийдвэр гэргэх гээд гацчаад байнаа хүмүүсээ. Ийм байдалд орж байсан бол зөвлөгөө өгөөч. Миний өөрийн ерөнхий байдал бол сайн ажилтай сайн цалинтай, бас […]