2014/02/04

Япон бэлгэвч

Энгийн хэрэглээний өдөр тутмын бэлгэвч нь 0.06-0.08 мм байдаг бөгөөд энэ нь бодит мэт мэдрэмжийг төрүүлдэггүйгээс болж хэрэглэх явцадаа авах, хэрэглэхгүй байх зэрэг асуудлууд гардаг. Энэ […]