2014/09/21

Leten – Kegel Balls

Дараах тохиолдлуудад эмэгтэйчүүд хэрэглэхэд тохиромжтой:
2014/09/21

Нийгмийн хог шаараас нь

Ойрд бэлгийн цөөнхийн тэгш эрх гээд их яригдаж байгаа тул энэ талаар өөрийн бодлоо хуваалцахаар бичиж байна. Нэг их урт биш тул зүгээр л уншаад үзээрэй.Би […]