2018/02/18

Орон орны бүсгүйчүүдийн гоёл

Мэдээж орон орны бүсгүйчүүдийн гоёл өөр өөрийн орны онцлогоос шалтгаалж баяр ёслолын үеэрх өмсөх, уламжлалт хувцас зарим нь өдөр бүр өмсөх гоёлуудтай байдаг байх аа…