2019/04/05

Ярилцахгүй бол ямар ч харилцаа дуусна

1. Ярилцаад ярилцаад ойлголцохгүй бол зүгээр л хая. Тэртээ тэргүй энэ харилцаа дуусах нь цаг хугацааны асуудал.