2019/12/22

Бидний ертөнц бол хүмүүсийг боддог шиг бодит ертөнц бус харин матриц гэдгийг нотлох баримтууд

Эдгээр нь жирийн нэг давхцал, тохиолдол биш юм. Эд бол биднийг матриц шиг зохиомол ертөнцөд амьдарч байдгийн нотолгооо. Сэрэгтүн эсвэл Неог хүлээ!