2020/11/15

Эгчтэйгээ явалдагч нөхөр

Манай нөхөр төрсөн эгчтэйгээ явалдахаараа над руу уурлаад байх юм. Эгч 34-тэй тусдаа гараагүй манай гэр бүлтэй хамт амьдардаг юм. 2 өрөөтэй надтай гэрлэхээс өмнө л […]