2021/02/09

Эмэгтэйчүүд /2/

Хэй, залуусаа би өмнө “Эмэгтэйчүүд” гэсэн захидал бичиж байжээ. Хүмүүс нилээд коммент бичсэн байлээ гэхдээ л хангалттай хариулт хийсэн хүн одоогоор алга даа, за тэр яах […]