2022/11/13

Хүүхнүүдэд хамаагүй эм тан өгч болдоггүй юм шүү!

Эх болсон 6 зүйл хамаг амьтны тусын тулд сургамж болгох үүднээс өөрт тохиолдсон нэг хөгтэй явдлаа сийрүүлэе.