2023/09/24

Spirited Dick

Ази бүсгүйчүүдэд хамгийн тохиромжтой хэмжээтэй Spirited Dick бүтээгдэхүүнийг хэрэглээд үзээрэй. Spirited Dick хэзээ, хаана ч бэлэн.
2023/09/24

Гэр бүлийн хүчирхийлэл (Domestic Violence)

Криминологийн шинжлэх ухааны тухай Криминологи нь гэмт хэрэг гэж юу болох, гэмт хэрэгтэн бие хүн, гэмт хэрэгтний зан үйл болон гэмт хэрэг гарахад нөлөөлдөг хүчин зүйлүүдийг […]