2023/12/31

Хэр үнэний ортой вэ?

Цэргийн салбарт ажилладаг хүмүүс ер нь хэр араар тавьдаг вэ? Хүмүүсийн хэлэхийг сонсохоор замбараагүй л гэх юм. Хэр үнэний ортой вэ?