2024/01/05

СЕКС ХИЙХЭД ХАМГИЙН ТОХИРОМЖГҮЙ ГАЗАР

Мэдээж цаг агаарын ямар ч нөхцөлд, хаана ч гайхалтай секс хийж болно. Гэвч хийхэд хамгийн тохиромжтой газрууд ч заримдаа тухгүй, таагүй байж болдог. Судалгаагаар хамгийн олон […]