2009/11/03

Дөрвөн оронтой лавлахууд биеэ үнэлэгчдийг өөгшүүлж байна

Байгууллага хамт олны нэр, хаяг, утас, галт тэрэг, онгоцны цагийн хуваарь гээд олон талын мэдээлийг түргэн шуурхай түгээдэг хэмээн дөрвөн тоот төлбөрт утаснуудад манайхан ам сайтай […]