2017/01/19

Яавал энэ сэрэл нь хөдлөх юм болоо?

Сэрэл гээч зүйлийг бүр мартжээ. Уг нь нөхөртэйгээ вибратор хүртэл авч үзлээ. Сэрэл байхгүй, хүчээр хэлүүгээ доргиогоод ч нэмэргүй тэгс ингэс гээд л хийгээд дуусгах, бас […]