2014/09/16

Хүн бол ухаантай амьтан /сэтгэгдэл/

Хүн бол ухаантай амьтан. Дэлхий дээр байгаа олон сая зүйлийн амьтдаас хамгийн ухаантай нь. Бие хүн хичнээн ухаантай байлаа ч тэр ухааны тодорхой хязгаар гэж бий. […]