2020/05/16

Хадам бэр хоёрын дайн

Залуу гэр бүл салахад хамгийн нэн түрүүнд өнөөх ааштайгаараа дуудагддаг хадам ээж гол үүрэг гүйцэтгэдэг гэж ихэнх гэр бүлүүд санаа нэгддэг. Ялангуяа айлд бэр болон очиж […]