2020/05/23

Тавихгүй хэт их удаад байна…

Сайн байна уу. Надад нэг асуудал байна. Би эрэгтэй. Тавихгүй хэт их удаад байгаа ойролцоогоор 25-35 минут. Ингэж удах нь юутай холбоотой бас холбоогүй талаар. Та […]