2021/04/12

Эмнэлэгийн аргаар биш гэнэ…

Манай найзийн нагац эгч 45-тай нөхөртэй гэхдээ хүүхэдгүй. Надтай нилээд дотно тэгээд аминчилж чат бичээд нөхөр нь үргүй болохоор хүүхэдтэй болдоггүй юм.