2021/04/26

Гадаадад…

Эхнэр бид 2 гадаадад явсан юм (хаанахыг нь хэлээд хэрэггүй байх). Эхний 7 хоногт явсан ажил маань амжилттай бүтэж, 7 хоногийн эцэс болж дэлгүүр жаахан хэслээ. […]