2022/08/26

Хэрвээ, хэрвээ, хэрвээ…

Энэ сайтаар хааяа ордог юм. Хүнтэй хуваалцсан сэтгэл 2 дахин нимгэрдэг болохоор би өөрийнхөө амьдралын тараал бичлээ. Их сургуульд нэг ангид байсан нэг охинд сайн байж […]