2022/09/18

Амаржсан эхнэрээ халамжлаарай…

Монгол Улсын хүн ам сүүлийн гурван жилд эрчимтэйгээр өсч, төрөлт нэмэгдэж байна. Төрөхөө хүлээж буй эхчүүдэд төрөхийн өмнө эмчилгээ, үйлчилгээ хийлгэх боломж хомс бөгөөд үйлчилгээгээ хүргэх […]