2022/09/21

Эмэгтэйчүүд эрчүүдээс хэдэн минут илүү унтаж амрах эрхтэй вэ?

Эмэгтэйчүүд эрчүүдээс даруй хэдэн минутаар илүү амрах ёстой талаар олон судалгаа байдаг.  Тэд ажил, гэр бүл, үр хүүхэд, гоо сайхан байх зэрэг хэтэрхий олон асуудалд санаагаа […]