2023/03/10

Берлин хотын нийтийн усан сангуудад эмэгтэйчүүд цээжээ нүцгэлэх эрхтэй болов

Герман улсын нийслэл Берлин хотын эрх баригчид тус хотын нийтийн усан сангуудад эмэгтэйчүүд цээж нүцгэн үйлчлүүлэхийг зөвшөөрөх шийдвэр гаргажээ.