2023/05/06

Эхнэрээ найзууддаа эдлүүлж байсан хүн байна уу?

Сайн уу? Гол асуудлаа л бичьe дээ. Эхнэртэйгээ амьдраад 15 жил болжээ. Сeкс холдоод уйдаад байх шиг. Бид 3-н сайхан хүүхэдтэй. Тэгээд жилийн өмнөөс свингeр сeкс […]