2023/05/02

Эрчүүд ч гэсэн хүүхэд төрсний дараах сэтгэл гутралд өртдөг

Хүүхэд төрснөөс хойш 3-6 сарын хугацаанд аавуудын сэтгэл гутралын түвшин 26 хувь хүртэл нэмэгддэг.
2023/05/02

Өдрийн аль цагт хүний сэрэл хамгийн их хөдөлдөг вэ?

Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн сэрэл өөр өөр цагт хөдөлдөг болохыг тогтоожээ. Насанд хүрэгчдийн тоглоом үйлдвэрлэгч LoveHoney гэх компанийн зүгээс нэгэн судалгаа явуулжээ. Судалгааны үр дүнд эрэгтэй эмэгтэй […]